| Telegrafické zprávy | Ze života génia | Dnešní hra | Repertoir | Divadelní společnost | Pro bystré hlavy | Naši mecenáši | Kudy kam |
Ročník I.Ročník XVII.Ročník XVII.Ročník XVII.Ročník XVII.Ročník I.
Vychází osmkráte denně.
Cimrmanův zpravodaj
Číslo 5600.Číslo 5600.Číslo 5600.Číslo 5600.Číslo 5600.Číslo 5600.
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD
V Prazeve středu 16. ledna 2019ve středu 16. ledna 2019ve středu 16. ledna 2019v pátek 31. května 2003ve středu 16. ledna 2019ve středu 16. ledna 2019ve středu 16. ledna 2019ve středu 16. ledna 2019
časně ranní vydání
Telegrafické zprávy

Praha 3, Žižkov, 3.ledna 2019 (Tel. tisk. kanc.) ONLINE REZERVACE vstupenek na únor proběhne 21.ledna od 17:00 hod. Nevyzvednuté rezervace budou vráceny do systému 24.ledna 2019 v 19:30 hodin.. Více na Předprodej vstupenek

Praha, Žižkov, 2.ledna 2019 (Tel. tisk. kanc.) Nejbližší představení souboru Cimrman English Theatre, který hraje hry českého světoběžníka v jazyce Shakespearově, vám představí 18. ledna 2019 Mistrovu hru "Záskok" neboli Stand In! . Více na Cimrman English Theatre

Praha 3, Žižkov, 1.ledna 2019 (DJC) Soubor Divadla Járy Cimrmana přeje svým příznivcům dobrý, místy i skvělý rok 2019! Děkujeme za vaši ctěnou přízeň!

Praha, Žižkov, 24.prosince 2018 (DJC) Požehnané svátky vánoční i následující dny všední Vám přeje Divadlo Járy Cimrmana!.


Pokračování na straně 9


Ze života génia

Cyrano z Bergeracu - muž, který si opatřil brýle

4. symfonie f-moll - hudební dílo P. I. Čajkovského

Němec - Anglosas, nejraději by utek (Píseň)

erömü - (Ho, Vr) /maď./ elektrárna

Fiedler, Erich prof. - má námitky, aby byl JC považován především za českého velikána; (TK) domnívá se, že oživlá dřeva jsou samorosty; (Ho) objevil plakát s anoncí zpěvohry JC „Marná snaha"; (Bo) pustil se do rekonstrukce hry JC „Němý Bobeš"; opatřil věcným rejstříkem knihu Cimrmanovců „Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úplně jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC „Němý Bobeš" jako celosvětovou premiéru; (Vr) profesor (středoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle něho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Dlouhý, Široký a KrátkozrakýDlouhý, Široký a Krátkozraký

Z Prahy, 16.ledna 2019 (Tel. tisk. kanc.) Divadlo Járy Cimrmana uvede ve středu 16. ledna v podvečer hru Járy Cimrmana Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Místem konání se stane ŽDJC.

Více na straně 7.


Repertoir
středa 16.lednaDLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
ŽDJC
19:00
čtvrtek 17.lednaVYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY
ŽDJC
19:00
neděle 20.lednaZÁSKOK
ŽDJC
19:00
úterý 22.lednaCIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
ŽDJC
19:00
středa 23.lednaPOSEL Z LIPTÁKOVA
ŽDJC
19:00
čtvrtek 24.lednaLIJAVEC
ŽDJC
19:00
neděle 27.lednaDLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
ŽDJC
16:00
neděle 27.lednaDLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
ŽDJC
19:00

Domovská scéna souboru je v Žižkovském divadle
Járy Cimrmana
, Štítného 5, 130 00 Praha 3
Mým čtenářům!

Na tomto místě bývaly dříve informace o vyhlášených místech prodeje listu, jakož i o způsobu, jakým případní zájemci mohou navázat styk s majitelem, šéfredaktorem a kolportérem zpravodaje, což byl ve všech případech Jára Cimrman. Při rekonstrukci zažloutlých útržků mohli velejemní restaurátoři nalézt i tento fragment:

„… v případě interesu o další výtisk Zpravodaje, klepejte na pana Lorence, kdo bude mít úmysl složit celé abonmá, nechť bez okolků zabuší na slečnu Šmorancovou, případní stěžovatelé se mohou obrátit na pana Mirvalda (klepejte jemně, bývá po noční mrzutý.).“

I my bychom vás chtěli vyzvat k podobně diferencovanému přístupu. Pokud tedy budete mít zájem napsat nám něco podnětného, povzbudivého, či prostě rovnou obdivného, použijte rubriku Vzkaz Járovi! Bude-li povaha vašeho přípisu mít charakter obchodně-technický (objednávka, dotaz, potvrzení…), pište na adresu info@djc.cz, anebo vstupte přímo do našeho Koloniálu!. Zvídavější návštěvníci si mohou projít významné kapitoly ze života DJC Historie divadla, které budou záhy významně aktualizovány. A kdo touží po barvitější cestě labyrintem Mistrova odkazu, nechť navštíví roztodivná zákoutí archivu Mistrova díla na adrese Jarmara a nezapomene samozřejmě navštívit BIOGRAF JÁRA CIMRMAN!

Poslední přírůstek je odkaz na "Cimrman English Theatre", anglo-americký soubor, který hraje Mistrovy Hry v jazyce Shakespearově. Naleznete ho, jak je ve zdejších končinách dobrým zvykem, vlevo dole!

Šťastnou cestu!Pokračování na 3. straně
Pro bystré hlavy Doplňovačka: Doplňte slovo, které do věty patří:
„Každý správný     - klobouk značky Mayer“
Obrazy z dějin DJC

Na tomto místě jsou k dispozici fotografické snímky událostí spojených s Divadlem Járy Cimrmana i členů jeho souboru.

 
kudy kam

MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.

Naši mecenáši

Restaurátorský tým