| Telegrafické zprávy | Ze života génia | Dnešní hra | Repertoir | Divadelní společnost | Pro bystré hlavy | Naši mecenáši | Kudy kam |
Ročník I.Ročník XVI.Ročník XVI.Ročník XVI.Ročník I.
Vychází osmkráte denně.
Cimrmanův zpravodaj
Číslo 5298.Číslo 5298.Číslo 5298.Číslo 5298.Číslo 5298.Číslo 5298.
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD
V Prazev úterý 20. března 2018v úterý 20. března 2018v úterý 20. března 2018v pátek 31. května 2003v úterý 20. března 2018v úterý 20. března 2018v úterý 20. března 2018v úterý 20. března 2018v úterý 20. března 2018
polední vydání
Telegrafické zprávy

Praha 3, Žižkov, 2.března 2018 (Tel. tisk. kanc.) ONLINE REZERVACE vstupenek na duben proběhne 19. března od 17:00 hod. Prodej nevyzvednutých vstupenek od 22. března 2018 v pokladních hodinách. Více na Předprodej vstupenek

Praha 3, Žižkov, 9.února 2018 (Tel. tisk. kanc.) ONLINE REZERVACE vstupenek na březen proběhne 19. února od 17:00 hod. Prodej nevyzvednutých vstupenek od 22. února 2018 v pokladních hodinách. Více na Předprodej vstupenek

Praha 3, Žižkov, 4.ledna 2018 (Tel. tisk. kanc.) ONLINE REZERVACE vstupenek na únor proběhne 18. ledna od 17:00 hod. Prodej nevyzvednutých vstupenek od 23. ledna 2018 v pokladních hodinách. Více na Předprodej vstupenek

Praha, 9.prosince 2017 (Tel.tisk.kanc.) Před 86 lety se narodil spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana Ladislav Smoljak . Jeho památku si můžete připomenout při čtení velmi osobní knihy Tady všude byl!


Pokračování na straně 1


Ze života génia

Tanvald - v tomto městě byly parní mlýny Hurych a synové; (Lip) obec, kde se konal trh bílého plátna; je zaostalý

Bystrozrakyj - /chod./ Bystrozraký nářečně

Princ Jasoň - postava z pohádky JC „Dlouhý, Široký a Krátkozraký", zlý princ, jednovaječný bratr Drsoně

dialektická dvojtečka - tou JC spojil dvě teorie

Nový York a Liptákov - mé obce nejmilejší - 5. nápis JC v liptákovské hospodě U Sirotků

ŠvestkaŠvestka

Z Prahy, 20.března 2018 (Tel. tisk. kanc.) Divadlo Járy Cimrmana uvede v úterý 20. března v podvečer hru Járy Cimrmana Švestka. Místem konání se stane ŽDJC.

Více na straně 7.


Repertoir
úterý 20.březnaŠVESTKA
ŽDJC
19:00
čtvrtek 22.březnaHOSPODA NA MÝTINCE
ŽDJC
19:00
neděle 25.březnaVRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ
ŽDJC
19:00
úterý 27.březnaČESKÉ NEBE
ŽDJC
19:00
středa 28.březnaDLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
ŽDJC
19:00
čtvrtek 29.březnaPOSEL Z LIPTÁKOVA
ŽDJC
19:00
úterý 3.dubnaČESKÉ NEBE
Jevíčko
19:00
středa 4.dubnaČESKÉ NEBE
Slavkov
19:00

Domovská scéna souboru je v Žižkovském divadle
Járy Cimrmana
, Štítného 5, 130 00 Praha 3
Mým čtenářům!

Na tomto místě bývaly dříve informace o vyhlášených místech prodeje listu, jakož i o způsobu, jakým případní zájemci mohou navázat styk s majitelem, šéfredaktorem a kolportérem zpravodaje, což byl ve všech případech Jára Cimrman. Při rekonstrukci zažloutlých útržků mohli velejemní restaurátoři nalézt i tento fragment:

„… v případě interesu o další výtisk Zpravodaje, klepejte na pana Lorence, kdo bude mít úmysl složit celé abonmá, nechť bez okolků zabuší na slečnu Šmorancovou, případní stěžovatelé se mohou obrátit na pana Mirvalda (klepejte jemně, bývá po noční mrzutý.).“

I my bychom vás chtěli vyzvat k podobně diferencovanému přístupu. Pokud tedy budete mít zájem napsat nám něco podnětného, povzbudivého, či prostě rovnou obdivného, použijte rubriku Vzkaz Járovi! Bude-li povaha vašeho přípisu mít charakter obchodně-technický (objednávka, dotaz, potvrzení…), pište na adresu info@djc.cz, anebo vstupte přímo do našeho Koloniálu!. Zvídavější návštěvníci si mohou projít významné kapitoly ze života DJC Historie divadla, které budou záhy významně aktualizovány. A kdo touží po barvitější cestě labyrintem Mistrova odkazu, nechť navštíví roztodivná zákoutí archivu Mistrova díla na adrese Jarmara a nezapomene samozřejmě navštívit BIOGRAF JÁRA CIMRMAN!

Šťastnou cestu!Pokračování na 3. straně
Pro bystré hlavy Doplňovačka: Doplňte slovo, které do věty patří:
„Šla do města pro     a trochu toho zázvoru, děvenka moje starostlivá“
Obrazy z dějin DJC

Na tomto místě jsou k dispozici fotografické snímky událostí spojených s Divadlem Járy Cimrmana i členů jeho souboru.

 
Naši mecenáši

MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.

Restaurátorský tým

kudy kam