Kalajáramář
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev pátek 14. června 2024v pátek 14. června 2024v pátek 14. června 2024v pátek 31. května 2003v pátek 14. června 2024v pátek 14. června 2024v pátek 14. června 2024v pátek 14. června 2024v pátek 14. června 2024
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

KALAJÁRAMÁŘ


Vážení přátelé, chodí nám dopisy z řad laické veřejnosti i z odborných vědeckých kruhů a v nich se opakuje otázka: "Kam se poděla Cimrmanova sestra L(o)uisa?"

O Járově starší sestře jsme toho dosud věděli skutečně velmi málo – že po ní malý Cimrman donášel dívčí oblečení, že pracovala ve vídeňské telefonní ústředně a snad že vypomáhala v tatínkově krejčovské dílně. Více se nám dlouho vypátrat nepodařilo.

Nedávno jsme ale narazili na zdánlivě bezcenný útržek z Cimrmanova deníku, v němž si postěžoval: "Starší sestra Luisa je mnohdy první posluchačkou mých her, leč její hodnocení bývají stručná a poněkud monotónní. Pokaždé, když se po nějaké pasáži odmlčím, pronese pouze: 'Plky'. Jednou, když takto zase mé dramatické počínání sepsula, opáčil jsem, ať si sama zkusí těžké řemeslo dramatické. A krom toho, od onoho dne začal jsem jí přezdívat…" Zde bohužel útržek končí, takže se s jistotou nedozvíme, jak sestře začal přezdívat a jak jejich roztržka skončila.

Udělali jsme schválně mezi námi cimrmanology anketu, jaká přezdívka pro sestru Luisu z dochovaného útržku vyplývá. Jeden z nás (nebudu jmenovat) se domníval, že jí od té doby říkal "Jana Machalická", dva navrhovali přezdívku "Plky" a všichni ostatní pak "Plk". Když si toto podle nás logické vyústění deníkového záznamu spojíme s Cimrmanovým povzdechem, ať si sestra zkusí "těžké řemeslo dramatické", ocitáme se před pozoruhodným zjištěním, a totiž, že Luisa mohla být členkou Cimrmanovy kočovné herecké společnosti Lipany, kde vystupovala pod pseudonymem Ota Plk.

Tím by se plně vysvětlily nejen jeho přesvědčivé výkony v ženských rolích, ale i jeho pravidelně se opakující dny nervozity a hysterie.

Luisa i Jára mohli mít k tomuto kroku hned několik důvodů. Stejně jako Cimrman své sestře ukřivděně říkal, ať si schválně zkusí těžké řemeslo dramatické, o několik zachovalých deníkových útržků dále zase píše, že Luisa si ho často dobírá pro jeho trochu roztěkané a neukotvené myšlení: "Zrodilo se v tvých dívčích šatech, v nichž byla vězněna mužská mysl," odvětil jsem jí a navrhnul, ať třeba jen den zkusí za muže se vydávati a pak mě třeba pochopí."

Dalším kamínkem do rýsující se mozaiky je pak dokument o rozvázání pracovního poměru vídeňské telefonní ústředny s Luisou Cimrmanovou. V důvodové zprávě se dočteme, že slečna Cimrmanová omylem přepojila hovor vtipálka, vydávajícího se za císaře Františka Josefa, samotné císařovně. Ta si pak byla nucena vyslechnout, a teď budu citovat, "slova nelibozvučná, z nichž uvádíme jen ta nejméně závadná: 'stará', 'koukej' a 'k plotně'."

A to už míříme do samotného finále našeho pátrání. Zkušená spojovatelka Luisa zřejmě toto své selhání těžce nesla, a proto se s bratrovou dopomocí skryla do identity Oty Plka. Jára Cimrman tak zachránil a ukryl před společností trápící se sestru a prožil si i malou satisfakci: Poté, co si on prošel traumatizujícím dětstvím v šatech ženy, ona prožila dospělost v šatech muže, navíc pod sarkastickým pseudonymem "Plk". K Cimrmanově cti nutno dodat, že aby sestře ulehčil, obsazoval Otu Plka co nejčastěji do ženských rolí. Švanda Dudák byl v tomto ohledu spíše výjimkou.

Děkuji vám za pozornost.

Zuzana Hronová, 27.12.2012

 
kudy kam

MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.

Naši mecenáši